Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website manueletherapievandaal.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal worden aanbevolen. Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

FYSIO & MANUELE THERAPIE
Ken van Daal

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

06 – 11 75 48 64

Sint Jansstraat 5
5964 AA Horst – Meterik

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

info@manueletherapievandaal.nl

Volg mij op social media.

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de MaasFysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de MaasFysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

Openingstijden

Maandag (08.00-20.00uur)
Dinsdag (08.00-20.00uur)
Woensdag (08.00-20.00uur)
Donderdag (08.00-20.00uur)
Vrijdag (08.00-20.00uur)

In overleg zijn er ook afspraken
buiten openingstijden mogelijk.

 

Extra informatie

Coronabeleid
Privacyverklaring
Disclaimer
Algemene voorwaarden

AGB Zorgverlener 04111272
AGB Praktijk 04091614
BIG 29908649504
K.v.K. 82546797

Zorgbeoordeling