Samen werken aan herstel!

Contractvrij werken

 

Ik werk contractvrij. Dit betekent dat ik bewust geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten. Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de administratie en organisatie van praktijken. Hierdoor gaat de zorgverzekeraar steeds meer op de stoel van de therapeut of de dokter zitten. Dat is een onwenselijke situatie voor patiënten en zorgverleners. Er zijn dan ook steeds meer praktijken die deels of geheel zonder contracten werken. Hierdoor ontstaat er meer beweegruimte voor patiënt en therapeut: minder regels en meer kwaliteit en tijd voor u.

 

Contractvrij

Het is algemeen bekend dat de zorgverzekeraars hun machtspositie gebruiken voor kostenbeheersing. Er is geen enkele onderhandelingsruimte voor zorgprofessionals. De angst regeert en veel praktijken tekenen toch bij het kruisje. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zet zich al jaren voor haar leden in om deze situatie te verbeteren, maar is ook niet opgewassen tegen de overmacht van de zorgverzekeraars.

  • Verzekeraars hanteren een behandelindex. Dit is een gemiddeld aantal behandelingen dat voor een bepaalde klacht gedaan mogen worden. Het is niet duidelijk hoe deze index berekend wordt. Wanneer uw fysiotherapeut meer dan gemiddeld behandelt (bv omdat u langdurig klachten heeft), krijgt de fysiotherapeut financiële sancties. Om dit te voorkomen is de tendens dat fysiotherapeuten steeds korter behandelen, ook al bent u nog niet van uw klachten af en ook al heeft u zich voor meer behandelingen verzekerd. Dit is een absurd systeem dat bedoeld is om op een oneigenlijke manier de zorgkosten te verlagen. Het wordt door de zorgverzekeraar ‘verkocht’ als een indicator van kwaliteit. Bij contractvrije praktijken is de behandelindex niet van toepassing.
  • Zorgverzekeraars verplichten de fysiotherapeuten tot het aanleveren van allerlei patiëntengegevens, zoals diagnose en soort behandeling. Dit kost tijd en geld wat niet ten goede komt aan de patiëntenzorg. Bovendien schuurt het erg tegen de grenzen van de privacy en het beroepsgeheim aan en dat is onacceptabel. Wanneer de praktijk de gegevens niet aanlevert volgen er wederom financiële consequenties. Bij contractvrije praktijken is de verplichting tot aanleveren van patiëntengegevens niet; er is immers geen overeenkomst tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.
  • Zorgverzekeraars stellen veel meer eisen aan dossiervoering. Ik voer dossier conform de richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (en die is al uitgebreid genoeg)! Hierin staat alle noodzakelijke informatie over het behandeltraject, dus geen onnodige en tijdrovende extra dossiervulling en vinkjes zetten.
  • Fysiotherapietarieven zijn vrijgegeven, d.w.z. dat elke praktijk zijn eigen tarieven mag bepalen, binnen redelijke grenzen natuurlijk. Echter, in alle contracten met zorgverzekeraars wordt de vergoeding eenzijdig opgelegd en is hierover geen onderhandeling mogelijk. De huidige contracttarieven zijn al 15 jaar op rij nauwelijks verhoogd (enkele dubbeltjes) en liggen 30% onder de kostprijs. Ook de salarissen van fysio’s in loondienst staan enorm onder druk. De enige manier voor praktijken om kostendekkend te werken is meer patiënten in minder tijd behandelen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de behandeling. Ik hanteer marktconforme, eerlijke tarieven en er wordt voldoende tijd (30 min) ingepland voor uw behandelingen. Hierdoor is er rust voor u én voor de therapeut en heeft u meer baat bij de therapie. De ervaring leert dat dit erg gewaardeerd wordt, zo als u onderaan de pagina kunt zien bij mijn zorgbeoordeling.

Kortom, de steeds hogere administratielast gaat ten koste van tijd en aandacht voor u en uw behandeling. Door contractvrij te werken ben ik in staat mijn kennis, kunde en positieve energie optimaal in te zetten om u van een zo goed mogelijke en persoonlijke behandeling te voorzien.

FYSIO & MANUELE THERAPIE
Ken van Daal

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

06 – 11 75 48 64

LET OP! NIEUW ADRES

Kranestraat 33
5961 GX Horst

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

info@manueletherapievandaal.nl

Volg mij op social media.

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de MaasFysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de MaasFysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

Openingstijden

Maandag (08.00-20.00uur)
Dinsdag (08.00-20.00uur)
Woensdag (08.00-20.00uur)
Donderdag (08.00-20.00uur)
Vrijdag (08.00-20.00uur)

In overleg zijn er ook afspraken
buiten openingstijden mogelijk.

 

 

Extra informatie

Coronabeleid
Privacyverklaring
Disclaimer
Algemene voorwaarden

AGB Zorgverlener 04111272
AGB Praktijk 04091614
BIG 29908649504
K.v.K. 82546797

Zorgbeoordeling