Samen werken aan herstel!

Betalingsvoorwaarden

 

Belangrijk! Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij door te geven. Zo voorkomt u dat de voor u gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Na de behandeling of aan het einde van de maand ontvangt u een factuur van de behandeling(en). U kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer ……………….. ten name van Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal te Horst. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer.
  4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een betaalherinnering.
  6. Deze betaalherinnering stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan Fysio & Manuele Therapie, Ken van Daal te voldoen.
  7. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de datum van de betaalherinnering uw betaling is ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment kunnen kosten in rekening worden gebracht. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,- plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
  10. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt/cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Praktijkgegevens

AGB code praktijk:
AGB code therapeut:
BIG registratienummer:
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), lidnummer:
Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR), lidnummer
Banknr.:           t.n.v. Fysio & Manuele Therapie, Ken van Daal
KvK nummer: 82546797
BTW nummer:
FYSIO & MANUELE THERAPIE
Ken van Daal

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

06 – 11 75 48 64

LET OP! NIEUW ADRES

Kranestraat 33
5961 GX Horst

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

info@manueletherapievandaal.nl

Volg mij op social media.

Fysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de MaasFysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de MaasFysio & manuele therapie Ken van Daal, Horst aan de Maas

Openingstijden

Maandag (08.00-20.00uur)
Dinsdag (08.00-20.00uur)
Woensdag (08.00-20.00uur)
Donderdag (08.00-20.00uur)
Vrijdag (08.00-20.00uur)

In overleg zijn er ook afspraken
buiten openingstijden mogelijk.

 

 

Extra informatie

Coronabeleid
Privacyverklaring
Disclaimer
Algemene voorwaarden

AGB Zorgverlener 04111272
AGB Praktijk 04091614
BIG 29908649504
K.v.K. 82546797

Zorgbeoordeling